Thema-avond 14 februari 2019

Thema-avond 14 februari 2019

Op 14 februari organiseert de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. de eerste thema-avond van 2019. Er zijn twee sprekers: Ronald Krabbenbos, Landschap Overijssel en Annemarie en Bert Kristen, initiatiefnemers van twee windmolens aan de Veldweg. Er is uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie.

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Bibliotheek Hengelo, Beursstraat 34. Zoals gebruikelijk is de toegang vrij. Er is koffie en thee beschikbaar. Een vrije gift daarvoor wordt erg op prijs gesteld.

In verband met de voorbereiding van de zaal is het prettig om te weten, hoeveel belangstellenden aanwezig zullen zijn. Daarom is de vraag: meld je a.u.b. aan bij Rob Lehr, secretaris, via nmrhengelo2016@gmail.com.

Landschapsinrichting omgeving Lonnekermeer

Ronald Krabbenbos van Landschap Overijssel verzorgt opnieuw een presentatie over het Lonnekermeer en omgeving. Vorig jaar vertelde hij over alle plannen die daar zouden worden gaan uitgevoerd. Nu is het de bedoeling om  te laten zien  hoe de uitvoering verlopen is, nu de geplande werkzaamheden (grotendeels) zijn afgerond.

 

Windturbines

Annemarie en Bert Kristen laten zien hoe zij op hun grondgebied, net over de grens van de gemeentes Hengelo en Borne, in Hof van Twente dus, twee windturbines willen realiseren. Ze vinden het belangrijk dat bewoners van die omgeving betrokken worden bij het plan. Stichting Borne Energie en Raedhuys Pure Energie uit Enschede helpen de plannen uitwerken.

Zie ook http://www.windvoorburen.nl/hetidee.

Comments are closed.