Communicatie

Strategie
De werkgroep Communicatie staat eigenlijk in dienst van het bestuur en de werkgroepen Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Niet alleen binnen de Natuur- en Milieuraad moet veel informatie over natuur en milieu uitgewisseld en verwerkt worden. Ook beleidsmakers, belanghebbenden en groene organisaties willen op de hoogte blijven.

De werkgroep Communicatie maakt in 2018 de omslag naar een actieve berichtgeving over de activiteiten en standpunten van de Natuur- en Milieuraad via social media. Daardoor kunnen inwoners van Hengelo, Borne en omgeving beter op de hoogte blijven. De natuur en het milieu zijn zaken die ons allemaal aangaan en waar ook inwoners van de gemeenten zelf voor op kunnen komen. Hoe meer interactie met de beleidsmakers: gemeente en provincie, hoe meer mogelijkheden om dat beleid bij te sturen.

De werkgroep Communicatie denkt mee met het bestuur en de werkgroepen. De werkgroep adviseert over de adequate middelen om de doelstelling van de Natuur- en Milieuraad zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen.

Werkwijze
Als lid van de werkgroep:

  • luister je goed wat de boodschap is, die het bestuur of de werkgroep over wil brengen;
  • denk je mee om de meest passende vorm van de boodschap te kiezen: een ambtelijke brief, een gesprek, een initiatief tot samenwerking met andere groeperingen of een bericht op de website of social media.
  • help je op verzoek mee bij het helder verwoorden van de boodschap.
  • verzorg je de digitale publicaties en de website.
  • verzorg je samen met andere medewerkers de thema-avonden en andere publieksactiviteiten.
  • schrijf je nieuwsberichten over de activiteiten van het bestuur en de werkgroepen.

Werkbijeenkomsten worden gepland als het nodig is. Het tijdstip is altijd in onderling overleg.

Comments are closed.