Verkiezingsdebat

Een Groene 10 voor Hengelo!
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Natuur- en Milieuraad een groen verkiezingsdebat. Zie het bericht in het Hengelo’s Weekblad: 20-02-2018
Vrijwel alle partijen waren aanwezig met een flink aantal nieuwe kandidaten, die het woord voerden.

Voorzitter Simon Janssen leidde het debat. Per stelling konden enkele partijvertegenwoordigers de politieke degens kruisen. Kort en krachtig, op hoofdlijnen, uit de losse pols en zonder microfoon, de vaart bleef erin en de sprekers bleven ter zake.
Alle partijen hebben in deze tijd een aantal duurzame thema’s in hun partijprogramma staan.
Meer dan 50 aanwezigen konden uit het debat hun conclusies trekken.

Tien groene stellingen
Het verkiezingsdebat vond plaats aan de hand van tien groene stellingen.
1. Gemeente Hengelo moet regelen dat op alle geschikte gebouwen in de hele gemeente zonnepanelen komen.
2. Er moeten windmolens komen op industrieterrein Twentekanaal.
3. Gemeente Hengelo moet verwarmde winterterrassen verbieden, net als andere gemeenten.
4. Gemeente Hengelo moet bij de herinrichting van de stad het steenbreek-voorbeeld geven en bestrating vervangen door groen.
5. Gemeente Hengelo staat alleen compensatie toe voor bomenkap i.v.m. rioolvervanging en veiliger wegen. Zonder goede reden kappen en gewoon compenseren moet afgelopen zijn!!

6. Gemeente Hengelo rekt -in het belang van de gezondheid van haar inwoners- geen geluidsgrenzen meer op.
7. Gemeente Hengelo schaft een kwart van de stoplichten af in verband met de luchtvervuiling en geluidshinder.
8. Gemeente Hengelo neemt een voortrekkersrol m.b.t. het delen van auto’s in de gemeente.
9. Gemeente Hengelo profileert zich als vestigingsplaats voor duurzame maakindustrie.
10. De hoeveelheid groen in de binnenstad mag niet minder worden.

Hoe verder?
We hopen dat dit debat bij de nieuwe gemeenteraad de urgentie van een goede zorg voor natuur en milieu heeft onderstreept.
In juni is de nieuwe gemeenteraad in Hengelo geïnstalleerd. In Borne verliep de formatie sneller en trad de nieuwe gemeenteraad al in mei aan.
De Natuur- en Milieuraad geeft in september een reactie op het coalitieakkoord van de gemeente Hengelo en Borne.

Comments are closed.