Nieuwsbrieven

Enkele malen per jaar verschijnt een nieuwsbrief van het bestuur voor de leden en andere belangstellenden.

Nieuwsbrief 21: najaar 2023
Najaar schoonmaak, watervoorziening, versterking bestuur, gezonde hagen nieuwsbrief nr. 21 najaar 2023

Nieuwsbrief 20: voorjaar 2023
Verslag jaarvergadering 2023, tomatenkasjes, Zadenbieb, watervoorziening nieuwsbrief nr. 20 voorjaar 2023

Nieuwsbrief 19: december 2022
Aankondiging ledenvergadering 2023, plantengroep, zadenbieb, vogelverschrikkers, uitvoeren historisch onderzoek Noorderhagen en Watertorenstraat nieuwsbrief nr.19 december 2022

Nieuwsbrief 18: april 2022
Een weergave van het jaarverslag 2022, informatie over de ZadenBieb Twente en een stukje over historisch moestuinieren in Delden. nieuwsbrief nr. 18 april 2022

Nieuwsbrief 17: december 2021
Aankondiging ledenvergadering 12 januari 2022 nieuwsbrief nr. 17 december 2021

Nieuwsbrief 16: oktober 2021
Ontheffing oppompen slootwater, bouwwerken op Twickeltuinen, zadenbibliotheek nieuwsbrief nr. 16 oktober 2021

Nieuwsbrief 15: mei 2021
Zadenbibliotheek, notulen ALV, huishoudelijk reglement nieuwsbrief nr. 15 mei 2021

Nieuwsbrief 14: februari 2021
Uitnodiging ledenvergadering, zadenbibliotheek, gedoogbeleid Veldbloemen en Sportlaan nieuwsbrief nr. 14 februari 2021

Nieuwsbrief 13: december 2020
Nieuwsbrief 13 met onder meer woord van de voorzitter, vooraankondiging digitale ledenvergadering, oproep penningmeester, wekelijks recept in het Hofweekblad. nieuwsbrief nr. 13 december 2020

Nieuwsbrief 12: april 2020
Opnieuw aandacht voor het corona virus en een oproep voor te werven bestuursleden. Verder informatie over wisselteelt en coloradokevers nieuwsbrief nr. 12 april 2020

Nieuwsbrief 11: maart 2020
Corona virus, oproep nieuwe penningmeester, groente van de maand, opschonen tuinen Sportlaan nieuwsbrief nr. 11 maart 2020

Nieuwsbrief 10: januari 2020
Uitnodiging ledenvergadering, tuinieren op oale groond, succesvol pompen geplaatst nieuwsbrief nr. 10 januari 2020

Nieuwsbrief 9: juli 2019
Achterstallig tuinonderhoud, contactpersonen, eikenprocessierups nieuwsbrief nr. 9 juli 2019

Nieuwsbrief 8: februari 2019
Verslag ledenvergadering 2019. Informatie contactpersonen nieuwsbrief nr. 8 februari 2019

Nieuwsbrief 7: januari 2019
Uitnodiging ledenvergadering 2019, verwaarlozing tuinen, mulchen nieuwsbrief nr. 7 januari 2019

Nieuwsbrief 6: juli 2018
sponsoractie van de Rabobank, risico’s op dioxine in de tuin na brand Twence en de voortgang van de bouw van sporthal De Mors. nieuwsbrief nr. 6 juli 2018

Nieuwsbrief 5: mei 2018
mededelingen over privacywet, oproep penningmeester en sponsoractie nieuwsbrief nr. 5 mei 2018

Nieuwsbrief 4: januari 2018
Minimaal één keer per jaar brengt de Vereniging van Volkstuinders een nieuwsbrief uit, uitnodiging en agenda ledenvergadering 2018 nieuwsbrief nr 4 januari 2018

Comments are closed.