Vrijwilligers aan het woord

Wat de vrijwilligers van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. bindt is de sterke motivatie om op te komen voor de belangen van de natuur en het milieu in het lokale, regionale en provinciale beleid.
Elke vrijwilliger heeft zijn eigen deskundigheid en rol in de organisatie.

Voorzitter
Simon Janssen (links) nam in 2016 de voorzittershamer over van Carl Voorhaar (rechts).

Secretaris
Rob Lehr groeide op met een dierentuin in de buurt en al sportend en spelend in bosrijke gebieden. Later zette hij zich in voor de samenleving als jeugdwerker en maatschappelijk werker.
Vanaf zijn vroegpensioen is hij vrijwilliger bij het NIVON, afdeling Hengelo en bij de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.. Rob is niet alleen secretaris, maar ook actief in de werkgroepen Ruimtelijke Ordening, Communicatie en Natuur.

Werkgroepcoördinator Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer
Heleen Driessen kreeg als boerendochter de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten. Tijdens haar scheikundestudie ontstonden de eerste milieuorganisaties en Heleen liep enkele maanden stage op De Kleine Aarde in Boxtel. In haar lessen aan het voortgezet onderwijs kwam niet alleen de natuurwetenschap en techniek aan de orde, maar ook het effect op het milieu. Heleen ontwikkelt in een auteursteam leermiddelen scheikunde voor vmbo, havo en vwo.
Toen ze in 2004 in de buurt van het industrieterrein Twentekanaal ging wonen verbaasde ze zich over het gemeentebeleid m.b.t. lawaai, stof, stank en de risicovolle stoffen van het aangrenzend industrieterrein. Ze is onlangs verhuisd naar Delden, 200 m over de gemeentegrens van Hengelo, maar blijft zich inzetten voor het beleid gericht op een groen en gezond leefklimaat in Hengelo en omgeving.

Werkgroepcoördinator Natuur

Copyright Kim Cuhfus

Wim ten Vaarwerk

 

Comments are closed.