Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer bestaat uit:
• Heleen Driessen, werkgroepcoördinator
• Rob Lehr, tevens secretaris Natuur- en Milieuraad
• Frans de Bruijn, Borne
• Pieter Leutscher, Hengelo
• Gerard Leurink, advies
• vacature
Neem voor informatie contact op met Heleen Driessen: nmrh@heleendriessen.nl.

Jaarprogramma 2018
In de eerste helft van 2018 bepaalt de werkgroep haar standpunt en acties ten aanzien van:
• Kuipersdijk, verkeerskundige herinrichting
• Afvalcontainers in de hoofdgroenstructuur
• Bestemmingsplan buitengebied Borne
• De Veldkamp inclusief Lemerijweg

• Bouwplannen Nieuwe Hengelose Es
• Bestemmingsplannen: Hengelo-Noord, Dalmeden, Meander-Zuid

Verder zet de werkgroep in op de volgende proactieve thema’s:
• bevordering duurzaam bouwen
• ondersteuning invulling braakliggende terreinen; veelal zijn er plannen voor die (nog) niet uitgevoerd worden.
• bevorderen van fiets- en voetgangersvriendelijke weginrichting.
• Groen voor Groen bij aangevraagde omgevingsvergunningen

Werkbijeenkomsten
De maandelijkse werkbijeenkomst is op nu op dinsdagmiddag, maar kan bij uitbreiding van de werkgroep opnieuw vastgesteld worden.

Comments are closed.