Vereniging

De tuinders op de percelen van Twickel en van de gemeente Hof van Twente vormen samen een vereniging.

Oprichting

De ‘Vereniging van Volkstuinders Delden’ is opgericht op 1 januari 1979. Voor 1979 werd er op deze percelen ook al vele jaren getuinierd. De huur daarvoor werd rechtstreeks door Twickel of de Hof van Twente geïnd.

De Vereniging van Volkstuinders is opgericht op verzoek van Twickel en de Hof van Twente. In 1984 en 2005 zijn enkele artikelen van de oorspronkelijke statuten van 1976 gewijzigd.

Aantal leden

In 2023 telt de Vereniging 137 leden. Ze hebben allemaal een tuin, ofwel als hoofdhuurder of als medegebruiker.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit leden van de vereniging. Volgens de statuten zouden er 5 – 7 bestuursleden moeten zijn, maar dat is sinds 2019 niet meer het geval. Al enkele jaren is het bestuur op minimale sterkte: 3 leden. Er is dringend versterking nodig.

Het bestuur bestaat uit:

  • Heleen Driessen, waarnemend voorzitter, penningmeester en waarnemend secretaris, bestuurslid sinds 2018.
  • Lucille Valentine, watervoorziening en website, aspirant bestuurslid
  • Guus Wageman, watervoorziening en onderhoud pompen, aspirant-bestuurslid

Ledenvergadering

Jaarlijks in januari legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Dat gebeurt in de jaarvergadering. Daar wordt besproken:

  1. Het jaarverslag van het afgelopen jaar.
  2. De jaarrekening van het afgelopen jaar
  3. De begroting van het komende jaar
  4. De samenstelling van het bestuur
  5. Zo nodig: aanpassingen van het huishoudelijk regleme

Na de jaarvergadering is er een spreker of een pubquiz en een gezellig samenzijn.

In 2021 en 2022 zijn de jaarvergaderingen digitaal geweest in verband met de coronamaatregelen.

Het Huishoudelijk Reglement

In het huishoudelijk reglement zijn de rechten en de plichten van de leden vastgelegd. Gelukkig is het maar zelden nodig om een situatie op te lossen met verwijzing naar het huishoudelijk reglement. Van alle leden wordt verwacht dat ze kennis nemen van het huishoudelijk reglement en de afspraken daarin opvolgen.

Huishoudelijk reglement 2022-definitief

Comments are closed.